Sommige branches en bedrijfsactiviteiten hebben te maken met een Vrijstelling van BTW. Laat u wel van te voren goed informeren door de belastingdienst of door uw accountant.

Een overzicht van  branches en bedrijfsactiviteiten die zijn vrijgesteld van btw op alfabetische volgorde:

• Beleggingsgoud
Beleggen in goud heeft een vrijstelling van BTW.
Meer informatie vindt u op de site van Goud KB.


• Collectieve belangenbehartiging
• Componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
• Financiële diensten en verzekeringen
• Fondsenwervende activiteiten
• Gezondheidszorg
Tijdens het lenteakkoord dat ging over de BTW Verhoging in 2012 is afgesproken dat acupuncturisten, chiropractors en andere alternatieve artsen zoals homeopaten en behandelaars vanaf 1 januari 2013 21 procent BTW in rekening moesten gaan brengen. Dat is nu weer teruggedraaid naar aanleiding van een serie recente uitspraken van belastingrechters en een uitspraak van de Hoge Raad.
Daarmee valt het fundament weg van het kabinetsbeleid om behandelingen van alternatieve artsen duurder te maken dan verrichtingen van reguliere artsen.

• Jeugd- en jongerenwerk
• Kansspelen
• Kantines
• Kinderopvang
• Levering roerende bedrijfsmiddelen
• Lezingen, excursies en rondleidingen


• Onderwijs
11 maart 2016:
In een recent arrest heeft de Hoge Raad de mogelijkheid tot toepassing van de BTW-vrijstelling voor het verzorgen van onderwijs in bepaalde situaties verruimd. Na overleg tussen staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Bussemaker van Onderwijs is duidelijk geworden dat het kabinet de aldus geboden ruimte benut. Dit is goed nieuws omdat samenwerking in het onderwijs, met het oog op de terugloop van studentenaantallen en de wens om te komen tot meer doorlopende leerlijnen, juist grote meerwaarde heeft.

Onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen worden nu veelal geconfronteerd met BTW-heffing over een gedeelte van de in samenwerking verrichte werkzaamheden. Op basis van (Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie is het uitlenen van onderwijzend personeel tussen onderwijsinstellingen weliswaar vrijgesteld van BTW maar is over het uitlenen van ondersteunend personeel alsmede over ondersteunende diensten tot nog toe wel BTW verschuldigd. Omdat het geven van onderwijs alleen mogelijk is met de inzet van ondersteunend personeel en ondersteunende diensten was BTW-heffing bij samenwerking tussen onderwijsinstellingen aldus niet te voorkomen, hetgeen resulteerde in hogere kosten.

Interesse in deze vrijstelling en in een baan in het onderwijs? Bekijk dan de Vacatures in Onderwijs.

• Onroerende zaken
• Postdiensten
• Radio en televisie
• Samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)
• Sociaal-culturele instellingen
• Sportorganisaties en sportclubs
• Uitvaartondernemers

Wilt u gebruik maken van de BTW vrijstelling, neemt u dan contact op met de belastingdienst of uw belastingadviseur.