In oktober 2012 is een BTW verhoging doorgevoerd van 19 procent naar 21 procent. Ondernemers dienden hiervoor diverse acties te ondernemen. Een logisch gevolg is dat de btw op de facturen een verhoging laten zien van 19 procent naar 21 procent. Dit geldt zowel voor de verkoop- als de inkoop- facturen.Tijdstip van levering en de BTW verhoging

U bent gewend dat de factuurdatum het tijdstip bepaald van de verschuldigdheid van de btw. Het overgangsrecht stelt echter dat het moment dat de levering van goederen of diensten tot stand komt bepalend is of u 19 procent of 21 procent in rekening brengt. Als de prestatie verricht is vóór 1 oktober 2012, moet u prestatie met 19 procent btw factureren. Dus ook als u de factuur na 30 september 2012 heeft verzonden. Indien u vóór 1 oktober 2012 een factuur heeft verstuurd voor prestaties die u na 30 september 2012 heeft verricht, is in eerste instantie 19 procent btw verschuldigd. Echter, is de extra 2 procent btw vervolgens op 1 oktober 2012 alsnog verschuldigd. Voor de prestaties die u verrichtte vanaf 1 oktober 2012, mag u ook al voor die datum btw factureren naar het tarief van 21 procent.

Doorlopende prestaties en de BTW verhoging

Betreft de invloed op de btw verhoging doorlopende prestaties zoals bijvoorbeeld huur, kranten- of tijdschiften abonnementen, het leveren van gas, elektriciteit of water? Deze hebben een eigen regeling u mag de afrekening tijdsevenredig splitsen.
 

Btw verhoging 2012

Sinds 1 oktober 2012 geldt er een nieuw btw tarief. Het btw tarief is namelijk verhoogd van 19 procent naar 21 procent. De gevolgen voor ondernemers.