Belasting terug

Belasting terugvragen

Iedere Nederlander is verplicht aangifte te doen bij de belastingdienst.
Hierover ontvangt u bericht in de berichtenbox van MijnOverheid.

Denkt u dat u teveel belasting heeft betaald en wilt u dat terugvragen en u weet niet hoe?
Met behulp van een eenvoudig stappenplan heeft u uw geld in drie snelle stappen teruggevraagd.

Om uw teruggaaf zo goed mogelijk in te vullen, is het belangrijk dat u de juiste gegevens gebruikt.
Alles wat u invult, moet u ook kunnen bewijzen tegenover de Belastingdienst.
Om deze reden is het van belang dat u al uw gegevens bewaart.

De belangrijkste gegevens die u nodig heeft voor het invullen van een teruggaaf staat hieronder.

Benodigdheden om belasting terug te vragen
Burgerservicenummer
Bankrekeningnummer voor de teruggaaf inkomstenbelasting
Jaaropgave(s) van loon, uitkering, pensioen en dergelijke
Inkomsten uit overige werkzaamheden

Studiekosten terugvragen
Betaald collegegeld
Boeken- en examengeld
Ontvangen studiefinanciering

Het kan voorkomen, dat u een aantal van de hierboven aangegeven benodigdheden niet heeft.
Als u bijvoorbeeld niet studeert, zult u daarvoor ook geen kosten hebben gemaakt.
Dit is echter geen enkel probleem om toch de teruggaaf te kunnen invullen.

 

https://humblerise.com/