In het Lente-akkoord is overeengekomen dat vanaf 1 oktober 2012 een btw verhoging van 19 procent naar 21 procent heeft plaatsgevonden. Maar wat heeft dit voor gevolgen gehad voor de btw op nieuwbouwwoningen?

1 oktober 2012 – eind 2014

In het Lente-akkoord is vastgesteld dat diensten die op 1 oktober 2012 of erna met 21 procent belast worden. Ook voor diensten waarbij voor 1 oktober 2012 al een factuur is uitgeschreven met 19 procent btw, moet 21 procent btw betaald worden. Dit betekent dus dat een tarief van 19 procent btw voor nieuwbouwwoningen alleen geldig is als de oplevering voor 1 oktober 2012 is. Vindt de oplevering na 1 oktober 2012 plaats, dan moet er 21 procent btw betaald worden. Later hebben de coalitiepartijen, samen met de oppositie, besloten dat het verlaagde BTW tarief tot eind 2014 geldt.

Overgangsregeling

Om ervoor te zorgen dat mensen die voor 1 oktober 2012 een overeenkomst hadden gesloten niet alsnog 21 procent btw moesten betalen over de reeds vervallen termijnen, was er een overgangsregeling van één jaar in het leven geroepen. De overgangsregeling hield in dat over de reeds vervallen termijnen niet 21 procent btw maar 19 procent btw betaald moest worden. De overgangsregeling gold ook voor verbouwingen. Van een verbouwing is bijvoorbeeld sprake bij het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een Serre of het aanbrengen van een Dakkapel. Waar u wel rekening mee zult moeten houden is het meerwerk voor bijvoorbeeld een keuken, badkamer of andere uitgaven om de woning in te richten voor uw eigen rekening komt en daar dus 21 procent btw over moet betalen. Het heeft dus wel degelijk gevolgen.

Zodra een onderneming een woning leverde op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten koop- of aanneem- overeenkomst, bleef het 19 procent btw tarief van toepassing voor de termijnen die vervielen vóór 1 oktober 2013. Hierna geldt het huidige btw tarief van 21 procent.